1. Strona główna
  2. System zgłoszenia naruszeń

System zgłoszenia naruszeń

Celem systemu zgłoszeń naruszeń jest zapewnienie przestrzegania przepisów prawa oraz wewnętrznych standardów Traficar Sp. z o.o. System sygnalizowania jest dla Traficar Sp. z o.o rzeczywistym narzędziem diagnozowania nieprawidłowości, które mogą pojawić w spółkach. Gwarantuje pełną anonimowość i największą możliwą ochronę osobom, które chcą poinformować o istotnych kwestiach dotyczących Traficar Sp. z o.o. Dochodzenie wewnętrzne rozpoczynane jest po zbadaniu faktów i jedynie w przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia naruszenia. System zgłaszania nieprawidłowości nie ogranicza się tylko do kanałów anonimowych. Możliwy jest również kontakt osobisty. Więcej informacji o Compliance dostępne jest tutaj

Adres korespondencyjny

TRAFICAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Puszkarska 7F,

Doręczenie osobiste

ul. Puszkarska 7F bud. A | 30-644 Kraków

Kanały anonimowe

https://holding1.zalezymi.pl
etyka@holding1.pl
Aktualny kodeks etyczny: https://www.holding1.pl/Home/Ethics.